Важливо

Новий закон про вищу освіту: до чого готуватись студентам та освітянам

Сьогодні Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому новий Закон України “Про вищу освіту”. За нього проголосувало 276 народних депутатів. Згідно цього закону впроваджується ряд нововведень і суттєвих змін. 

Зокрема остаточно втратив статус рівень «спеціаліста», новим Законом встановлено такі ступені:

1) молодший спеціаліст (початковий рівень вищої освіти);
2) бакалавр (перший рівень);
3) магістр (другий рівень);
4) доктор філософії (третій рівень вищої освіти);
5) доктор наук (науковий рівень вищої освіти).

У новому Законі немає поняття «кандидат наук» − перший науковий ступінь «доктора філософії» присвоюється, коли засвоєна освітньо-наукова програма і публічно захищена дисертація. Навчання в аспірантурі за новим Законом зберігається, термін – 4 роки. Науковий ступінь кандидата наук прирівнюється до наукового ступеня доктора філософії, за бажанням особи установа, де захищалась дисертація, видає і відповідний диплом.

Визначаються такі типи навчальних закладів: університет (багатогалузевий або галузевий), академія, інститут (галузеві вищі навчальні заклади, здійснюють підготовку на третьому і вищому наукових рівнях вищої освіти); коледж (галузевий вищий навчальний заклад або структурний підрозділ, готує молодших спеціалістів). Університету, академії, інституту незалежно від форми власності може бути надано статус національного.

Вступ до вузів залишається за результатами ЗНО, з урахуванням балу атестата та відповідно до умов вступу (визначаються вченою радою вищого навчального закладу).

Розмір мінімальної академічної та соціальної стипендій для здобувачів академічних ступенів не може бути меншим, ніж розмір прожиткового мінімуму. Розмір мінімальної стипендії для здобувачів ступеня молодшого спеціаліста не може бути меншим, ніж дві третини розміру прожиткового мінімуму. Академічні стипендії виплачуються не менш як двом третинам студентів кожного курсу відповідно до рейтингу. До першої сесії усім студентам виплачується академічна стипендія у мінімальному розмірі. Це нововведення надасть рейтинговій освіті реальної фінансової мотивації.

Максимальне навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний рік.

Посилюється контроль за якістю освіти. Зовнішній контроль здійснюватиме Національне агентство з якості вищої освіти. Окрім того, Законом прописано внутрішній моніторинг. Новостворене Національне агентство з якості вищої освіти складатиметься з представників Національної академії наук України (2 особи), представники вузів (9 осіб), організацій роботодавців (3 особи), органів студентського самоврядування (1 представник). Плюс законодавчо описана ротація – це допоможе зробити агенцію масимально неупередженою і неангажованою. Це важливо, бо агентство матиме важливі повноваження: аналіз освітньої діяльності вишів, ліцензійна експертиза навчальних закладів, формування переліку спеціальностей, затверджує стандарти вищої освіти, акредитація спеціалізованих вчених рад, акредитація установ оцінювання та ін.

Поширити:

Залишити коментар:

коментар