Нові правила гри у стипендію для студентів Кіровоградщини: кому, скільки і за що

У січні цього року студенти отримали стипендії за новим принципом рейтингового відбору, проте уже з наступного семестру і ці правила частково зміняться. Прийняття алгоритму призначення стипендій студентам ВНЗ та учням професійно-технічних навчальних закладів викликає багато запитань серед молоді та батьків.

Перша електронна поцікавилася в управлінні освіти Кіровоградської ОДА про нові правила гри: які нововведення впроваджуються, коли вони починають діяти та як впливають на кількість стипендіатів у найбільших вишах Кіровоградщини.

Свої правила для кожного ВНЗ

У кожному навчальному закладі на підставі відповідних документів (законів, положень тощо) розробляються окремі правила призначення стипендій. Після закінчення сесійного періоду, відбувається засідання стипендіальної комісії та визначається список стипендіатів.

Стипендії діляться на академічні (призначаються за підсумками успішності) та соціальні (для пільгових категорій студентів та учнів).

Рейтинговий принцип надання академічних стипендій вступає в дію з І семестру 2016/2017 навчального року, а рейтинг студентів буде складатися після кожної сесії.

Нові критерії відбору

Призначення стипендії у І семестрі 2016/2017 навчального року здійснюється за рейтингом успішності, що складається з кожного навчального предмету (дисципліни), тобто екзамени та заліки. Варто відзначити, що раніше призначення стипендії залежало від середнього балу результатів екзаменів та диференційних заліків. Наприклад, студент із середнім балом “4” мав право на стипендію незалежно від того, як склали сесію його одногрупники.

“У подальшому (результати літньої сесії 2017-го – ред.) на призначені стипендії, окрім успішності, буде враховуватися також: участь у науковій, науково-технічній діяльності (творчій активності для мистецьких спеціальностей), громадському житті та спортивній діяльності. При цьому складова успішності повинна становити не менше 90% рейтингового бала. Процедура визначення рейтингового бала, що визначає місце особи у рейтингу, є однаковою для здобувачів вищої освіти, які навчаються на одному факультеті (відділенні), курсі за однією спеціальністю (напрямом підготовки) у відповідному вищому навчальному закладі”, – повідомили в управлінні.

На даний час відсутній нормативно-розпорядчий документ щодо формування цього рейтингу. Разом з тим, Порядком призначення і виплати стипендій вказано, що орієнтовний порядок формування рейтингу затверджується МОН. Сподіваємося, що за підсумками ІІ семестру, тобто влітку цього року уже буде розроблений Міністерством освіти і науки України зазначений документ, на підставі якого навчальні заклади розроблять свій Порядок формування рейтингу та враховуватимуть і інші здобутки студентів (наукову діяльність, творчу активність, громадську роботу, спортивні досягнення тощо).

Відсоток “щасливчиків” знизився майже вдвічі

У І семестрі 2016/2017 навчального року, університети області визначили 43% від загальної кількості студентів денної державної форми навчання, які будуть отримувати стипендію. У порівнянні з минулими семестрами, цей показник впав майже вдвічі. Раніше він становив 75%.

“Відповідно до видатків на стипендіальне забезпечення, вчена рада (в університетах, інститутах, академіях) або педагогічна рада (у технікумах та коледжах) визначає однаковий для всіх факультетів (в університетах та ін.) або для всіх відділень (наприклад, у коледжах), курсів та спеціальностей ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю.

Рейтинг формується окремо по курсах, факультетах та спеціальностях. Тобто розглядається успішність студентів однієї спеціальності конкретного курсу, незалежно скільки груп студентів там навчається: окремо для І курсу, окремо для ІІ курсу, окремо для ІІІ курсу і т.д. Якщо на курсі декілька спеціальностей, то рейтинг визначається по кожній із них окремо”, – пояснили в профільному управлінні.

Наприклад, на ІІ курсі  конкретного факультету навчається за однією і тією ж спеціальністю 3 групи студентів. Вивчається успішність (екзамени та заліки) всіх студентів державної форми навчання трьох груп, формується рейтинг від більшого до меншого. В результаті  отримують стипендію 22 студенти, серед яких, наприклад: 3 особи — в першій групі, 14 осіб — в другій групі, і 5 в третій групі.

“Державники” vs “комерційники”

Серед студентів ходили чутки, що згідно нововведень, кожен, хто здобуває освіту у вищі (зокрема, на комерційній основі) зможе “боротися” за право отримувати стипендію. Чутки не підтвердилися. Адже Порядок призначення і виплати стипендій визначає, що до рейтингу вносяться лише результати сесії “державників”:

“Стипендії виплачуються студентам денної форми навчання, які навчаються у навчальних закладах або наукових установах за державним (регіональним) замовленням за рахунок коштів загального фонду державного (відповідного місцевого) бюджету”.

Стипендії для «непопулярних» спеціальностей 

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1047 “Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах” встановлено перелік спеціальностей (спеціалізацій), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі.

кдпуЗа даними управління, студенти Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, які навчаються за педагогічними спеціальностями:

014 Середня освіта (математика, біологія, фізика, хімія, інформатика)

016 Спеціальна освіта (Корекційна освіта) будуть отримувати 1400 грн.

Таку ж стипендію будуть отримувати ті студенти Центральноукраїнського національного технічного університету, які навчаються на спеціальностях:

131 Прикладна механіка;

132 Матеріалознавство;

133 Галузеве машинобудування;

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

Звичайно, це ті студенти, хто визначений відповідно до результатів рейтингу.

Варто відзначити, що відповідно до нововведень, студенти одного технікуму та трьох коледжів також зможуть отримувати підвищену стипендію:

Кіровоградський технікум механізації сільського господарства

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

Олександрійський політехнічний коледж

133 Галузеве машинобудування;

Кропивницький інженерний коледж Центральноукраїнського національного технічного університету

131 Прикладна механіка;

133 Галузеве машинобудування;

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

Світловодський політехнічний коледж Центральноукраїнського національного технічного університету

133 Галузеве машинобудування;

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

Довідково: Розмір стипендій для вишів області

стип

Поширити:

Залишити коментар:

коментар