Важливо

Особливості припинення трудового договору за угодою сторін

Правове регулювання:
Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII.

Яка особливість звільнення працівника за угодою сторін?
Особливістю звільнення працівника за угодою сторін є лише те, що трудовий договір може
бути припинений в будь-який момент після досягнення згоди на це між роботодавцем та
працівником.

Хто може виступати ініціатором припинення трудового договору за угодою сторін?
Ініціатором припинення трудового договору за угодою сторін може виступати як працівник, так
і роботодавець.

Яка відміність між звільненням за угодою сторін та звільненням з ініціативи працівника?
Відмінністю між звільненням за угодою сторін та звільненням з ініціативи працівника є
вираження бажання обох сторін одночасно у випадку угоди сторін та наявність бажання лише
працівника у випадку припинення трудових відносин за його ініціативою.

Який порядок оформлення принення дії трудового договору за угодою сторін?
Оформлення угоди сторін може відбуватися двома можливими шляхами:
 підписання окремого документа між працівником та роботодавцем;
 подання працівником заяви про бажання розірвати трудовий договір за угодою сторін із
зазначенням бажаної для нього дати припинення трудових відносин. Керівник
підприємства на підставі такої заяви видає наказ про розірвання трудового договору
в зазначений працівником строк.

Чи можливо анулювати угоду про припинення трудового договору?
При досягненні домовленості про припинення трудового договору за п. 1 ст. 36 КЗпПУ,
анулювання такої домовленості може мати місце лише при взаємній згоді про це роботодавця і
працівника. Тобто якщо роботодавець і працівник домовились про певну дату припинення
трудового договору, працівник не має права відкликати свою заяву про звільнення.

Ірина Марчук, адвокат

 Ця стаття несе виключно інформаційний характер та не може розглядатись як надання консультації у конкретній справі. За отриманням допомоги потрібно звертатись до адвокатів/юристів.

Поширити:

Залишити коментар:

коментар