Важливо

Індивідуальна податкова консультація: від процедури отримання до наслідків

Індивідуальна податкова консультація – роз’яснення контролюючого органу, надане платнику податків щодо практичного використання окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган, та зареєстроване в єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій відповідно до п.п. 14.1.172 прим. 1 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями.

Правове регулювання:
Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI зі змінами та доповненнями (надалі – ПК України).

Яка процедура отримання індивідуальної податкової консультації?

  1. Платнику податку для отримання індивідуальної податкової консультації необхідно письмово звернутися до податкового органу із зазначенням:
  • найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи, податкову адресу, а також номер засобу зв’язку та адресу електронної пошти, якщо такі наявні;
  • коду згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
  • пояснення, в чому полягає практична необхідність отримання податкової консультації;
  • підпису платника податків;
  • дати підписання звернення.
  1. Податковий орган протягом 25 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення, повинен надати відповідь платнику податків. Вказаний строк може бути продовжено не більше як на 10 календарних днів з письмовим повідомленням про це платника податків до закінчення строку, що вказаний вище.
  2. Далі відбувається реєстрація індивідуальної податкової консультації в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій та розміщення її на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, без зазначення найменування (прізвища, ім’я, по батькові) платника податків, коду згідно з ЄДРПОУ (реєстраційного номера облікової картки) та його податкової адреси (п. 52.4 ст. 52 ПКУ). Консультація, яка не внесена до Єдиної бази консультацій, не звільняє платника податків від відповідальності (фінансові, штрафні санкції та/або пеня) (п. 53.1 ст. 53 ПКУ).

Які вимоги до оформлення індивідуальної податкової консультації визначені чинним законодавством України?
За вибором платника податків індивідуальна податкова консультація надається в усній або письмовій формі. Індивідуальна податкова консультація, надана в письмовій формі, обов’язково повинна містити назву – податкова консультація, реєстраційний номер в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій, опис питань, що порушуються платником податків, з урахуванням фактичних обставин, зазначених у зверненні платника податків, обґрунтування застосування норм законодавства та висновок з питань практичного використання таких норм законодавства (п. 52.3. ст. 52 ПК України).

Який період дії індивідуальної податкової консультації, наданої платнику податків?
Платник податків може оскаржити до суду надану йому індивідуальну податкову консультацію, як правовий акт індивідуальної дії, викладений у письмовій формі, яка, на думку такого платника податків, суперечать нормам або змісту відповідного податку чи збору (абзац перший п. 53.2 ст. 53 ПКУ).

Скасування судом індивідуальної податкової консультації є підставою для надання нової податкової консультації з урахуванням висновків суду (абзац другий п. 53.2 ст.53 ПКУ).
Отже, індивідуальна податкова консультація, надана платнику податків у письмовій формі, має індивідуальний характер і може застосовуватись виключно таким платником податків з дня її надання до моменту її зміни або скасування.

Слід враховувати, що п. 39 підрозд. 10 «Перехідні положення» ПКУ передбачено, що індивідуальна податкова консультація, надана контролюючим органом у письмовій або електронній формі до 31 березня 2017 року (включно), звільняє платника податків (податкового агента та/або його посадову особу) від відповідальності, включаючи фінансову (штрафні санкції та/або пеню), за діяння, що містять ознаки податкового правопорушення, вчинені до 31 грудня 2017 року (включно).

Чи може будь-хто з платників податків використовувати індивідуальну податкову консультацію?
Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ПК України).

 Чи може бути притягнуто до відповідальності платника податків, який діяв відповідно до індивідуальної податкової консультації?
Не може бути притягнуто до відповідальності, включаючи фінансову відповідальність (штрафні санкції та/або пеня), платника податків (податкового агента та/або його посадову особу), який діяв відповідно до індивідуальної податкової консультації, наданої йому у письмовій формі, а також узагальнюючої податкової консультації, за діяння, що містить ознаки податкового правопорушення, зокрема на підставі того, що у подальшому така податкова консультація була змінена або скасована (п. 53.1 ст. 53 ПК України).

Однак, при цьому слід пам’ятати, що індивідуальна податкова консультація повинна бути зареєстрована в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій, а також вона не повинна суперечити положенням узагальнюючої податкової консультації.

Платник податків та/або податковий агент, які діяли відповідно до податкової консультації, не звільняються від обов’язку сплати податкового зобов’язання, визначеного ПК України.

адвокат ГО «Юридична клініка для малого та середнього бізнесу»
Ірина Марчук
______________________________________________________________________________

Ця стаття несе виключно інформаційний характер та не може розглядатись як надання консультації у конкретній справі. За отримання допомоги потрібно звертатись до адвокатів/юристів.

Поширити:

Залишити коментар:

коментар