У міськраді Кропивницького з’явився відділ з питань праці

Сьогодні, 4 вересня, депутати міської ради Кропивницького проголосували за погоджений виконкомом проект рішення про створення виконавчого органу міської ради зі статусом юридичної особи – відділу з питань праці. Забезпечувати функціонування цього органу будуть 12 співробітників.

За відповідний проект проголосували 29 депутатів. Таким чином, чисельний штат працівників міськради збільшився з 342 до 354 чоловік.

Основним завданням Відділу є:
2.1.1. Здійснення на території міста Кропивницького контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством;
2.1.2. Проведення перевірок на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Кропивницького при здійсненні повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення;
2.1.3. Проведення перевірок на підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності, а також фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників при здійсненні повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення;
2.1.4. Накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.

2.2. Відділ здійснює наступні функції:
2.2.1. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
2.2.2. Здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю;
2.2.3. Здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про зайнятість населення в частині дотримання прав громадян під час прийому на роботу та працівників під час звільнення з роботи; використання праці іноземців та осіб без громадянства; наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця; дотримання прав і гарантій стосовно працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню; провадження діяльності з надання послуг з посередництва та працевлаштування;
2.2.4. Складає у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення;
2.2.5. Видає в установленому порядку юридичним особам та фізичним особам, які використовують найману працю, обов’язкові до виконання приписи щодо усунення порушень законодавства з питань, які належать до компетенції Відділу, та вносить пропозиції щодо накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб, винних у порушенні законодавства;
2.2.6. Забезпечує роботодавців і працівників інформацією та роз’ясненнями щодо ефективних засобів дотримання законодавства, у межах повноважень, визначених положенням про виконавчий орган, та запобігання можливим його порушенням;
2.2.7. Накладає у порядку, визначеному законодавством, штрафи за порушення законодавства, повноваження зі здійснення державного контролю за яким віднесені до повноважень Відділу;
2.2.8. Здійснює фіксацію процесу інспекційного відвідування з використанням засобів аудіо-, фото- та відеотехніки;
2.2.9. Звітує про виконання покладених на Відділ завдань за формою та у строки, визначені Держпраці;
2.2.10. Подає до Держпраці чи її територіальних органів матеріали та організаційно-розпорядчі документи, що складаються при проведенні та за результатами інспекційних відвідувань, невиїзних інспектувань;
2.2.11. Бере участь в організації проведення та/або проведенні навчання, підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки з питань щодо здійснення повноважень у сфері державного контролю за додержанням законодавства про працю;
2.2.12. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до його компетенції, у тому числі з питань недопущення дискримінації на робочих місцях ВІЛ інфікованих і хворих на СНІД;
2.2.13. Аналізує стан та тенденції додержання законодавства про працю у межах території відповідної ради та вживає заходів до усунення недоліків;
2.2.14. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
2.2.15. Постійно інформує населення про стан здійснення делегованих повноважень;
2.2.16. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання документів, створених у ході здійснення своїх повноважень;
2.2.17. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
2.2.18. Забезпечує захист персональних даних, доступ до яких отримано у ході здійснення повноважень;
2.2.19. Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань реалізації делегованих повноважень у сфері здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю керівнику виконавчого органу та Держпраці;
2.2.20. Проводить моніторинг проблемних питань реалізації державної політики у сфері державного контролю за додержанням законодавства про працю, готує та подає Держпраці пропозиції щодо їх врегулювання;
2.2.21. Проводить моніторинг стану дотримання законодавства про працю, у тому числі у сфері оплати праці в частині своєчасної і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати праці;
2.2.22. Бере участь у інформаційно-роз’яснювальних кампаніях щодо найбільш ефективних способів дотримання норм законодавства про працю, захисту і поновлення трудових прав працівників;
2.2.23. Співпрацює з іншими виконавчими органами відповідних рад щодо забезпечення реалізації завдань і повноважень, що входять до їхньої
компетенції;
2.2.24. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

Поширити:

Залишити коментар:

коментар