Важливо

У Кропивницькому відбувся форум “Незалежні суди та вільні ЗМІ: синергія заради майбутнього”

22 травня 2017 року, у Кропивницькому проведено регіональний форум «Незалежні суди та вільні ЗМІ: синергія заради майбутнього».

Перший загальнонаціональний форум організовано Вищою радою правосуддя, Верховним Судом України, Радою суддів України, Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Національною школою суддів України, Державною судовою адміністрацією України за підтримки Українсько-канадського Проекту підтримки судової реформи в Україні, Центру демократії та верховенства права, ГО «Детектор медіа», Інституту масової інформації, Національної спілки журналістів України.

Мета заходу – налагодження співпраці у сфері комунікації (обмін інформацією, досвідом, планування спільних дій, заходів тощо) між суддями-спікерами, прес-секретарями, головами судів, територіальним управлінням ДСА України в Кіровоградській області та регіональними ЗМІ.

Із вітальним словом до учасників заходу звернувся голова апеляційного суду Кіровоградської області Драний Валерій Вікторович, який наголосив на важливості формування та реалізації інформаційної взаємодії судів та засобів масової інформації на базових засадах відкритості, гласності та прозорості, враховуючи етичні стандарти висвітлення судових процесів та судових рішень у ЗМІ.

Начальник територіального управління Державної судової адміністрації України в Кіровоградській області Дрок Григорій Миколайович у своєму вітальному слові висловив переконання, що створення ефективної системи взаємодії судів та засобів масової інформації є надзвичайно важливим та актуальним завданням на етапі демократичних перетворень у сучасній Україні, оскільки саме засоби масової інформації відіграють роль важливого суспільного механізму у взаємодії судової системи з інститутами громадянського суспільства.

«Територіальне управління завжди готове до співпраці з судами області та представниками засобів масової інформації регіону, надання їм організаційної допомоги для досягнення спільних результатів в площині комунікації», – зазначив Григорій Миколайович Дрок.

Під час проведення даного заходу здійснювалась відео трансляція форуму, який проходив в м. Києві із можливістю ведення дискусії за участю запрошених осіб шляхом коментування та надання запитань до панелей і дискусій, які озвучувалися під час обговорення в м. Києві.

Учасники форуму: судді-спікери, прес-секретарі судів, журналісти регіональних та місцевих видань під час проведення форуму висловили своє бачення побудови нових за формою та конструктивних за змістом відносин між суддями та журналістами.

Журналісти, присутні на форумі відзначили, що проведення спільних форумів, нарад, круглих столів допоможе журналістам у їхній щоденній роботі зі збирання та поширення інформації про судові процеси, сприятиме спрощенню спілкування з працівниками апарату суду та суддями.

Резолюція
«Правова держава – спільна справа та відповідальність»

Журналісти, судді, науковці, представники медіа спільноти, судової влади та самоврядування, громадські діячі та інші учасники Першого загальнонаціонального форуму «Незалежні суди та вільні ЗМІ: Синергія заради майбутнього»,обговоривши питання зміцнення незалежності судової гілки влади, забезпечення прав вільних ЗМІ на інформацію, як умови існування правової держави й транспарентного громадянського суспільства,

усвідомлюючи існування проблем у комунікації між судами, ЗМІ та громадськістю, проблем практичного втілення окремих демократичних стандартів взаємодії судів та журналістів в державі,
розуміючи необхідність об’єднання зусиль суддівського та журналістського середовищ для забезпечення своєчасного, повного й об’єктивного інформування громадськості про діяльність судової влади й особливості правозастосовчої діяльності судів,

прагнучи до встановлення паритетних відносин, заснованих на чинному законодавстві України та загальноприйнятих нормах,

маючи намір виробити ефективний механізм координації дій журналістів і суддів стосовно інформування суспільства про роботу судів,

відчуваючи потребу у підвищенні авторитету судової влади, зокрема, через інформування громадськості про діяльність суддів й ухвалені ними рішення, що можуть становити громадський інтерес,

сприяючи впровадженню ініціатив громадянського суспільства, спрямованих на налагодження конструктивного діалогу між суддями та представниками ЗМІ,

бажаючи активізувати діяльність журналістів і суддів з реалізації норм і принципів міжнародного та національного права стосовно забезпечення свободи ЗМІ, зокрема Мадридських принципів взаємодії засобів масової інформації та суддівської незалежності (ООН, ЕКОСОР, 1994), Висновку №7 (2005) Консультативної ради європейських суддів до відома Комітету Міністрів Ради Європи «Про суд і суспільство» (КРЄС, 2005),
визнаючи, що свобода вираження поглядів згідно із загальновизнаними міжнародними стандартами в сфері прав людини, зокрема, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (Рада Європи, 1950) може підлягати обмеженням, у тому числі для захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду,

Вирішили спільно діяти задля:

  • задоволення громадського інтересу у суспільно важливій інформації,
  • налагодження конструктивного діалогу поміж судами, ЗМІ та громадськістю,
  • взаємодії та координації діяльності журналістів і суддів при здійсненні ними професійної діяльності.

Для чого учасники форуму постановили:

  1. Проводити спільні заходи суддів і журналістів, надавати (у межах чинного законодавства) обґрунтовані відповіді на інформаційні запити, оприлюднювати прес-релізи стосовно результатів розгляду судових справ, а також практикувати інтерв’ювання суддів з певних питань.
  2. Забезпечувати ефективну співпрацю суддів і ЗМІ через створені при судах прес-служби, які надаватимуть згідно з чинним законодавством запитувану інформацію, поширюватимуть прес-релізи щодо результатів розгляду судових справ, а також сприятимуть у вирішення конкретних запитів з певної проблематики (зокрема, щодо інтерв’ювання судді тощо).
  3. Надавати та поширювати лише об’єктивну, достовірну, перевірену й підтверджену інформацію про діяльність судової влади в Україні та її правозастосовчу роботу.
  4. Виявляти відкритість, об’єктивність, неупередженість, комунікабельність, тактовність і повагу в спілкуванні з між суддями й представниками ЗМІ, дотримуватися вимог, установлених чинним законодавством України, правилами суддівської етики та правилами журналістської етики.
  5. Вирішувати проблеми, що виникатимуть у ході здійснення журналістської діяльності у спілкуванні з суддями, шляхом переговорів із керівництвом відповідного суду, Радою суддів України або шляхом проведення консультативних зустрічей журналістів і суддів.
  6. Судам і ЗМІ виділяти достатні людські та фінансові ресурси у межах їх можливостей, а також залучати ресурси з інших, не заборонених законодавством, джерел для реалізації положень цієї Резолюції.
  7. Проводити час від часу публічні заходи для доведення до відома громадськості основних проблем, що мають місце у діяльності судів, а також судової практики з питань, що становлять суспільний інтерес.

Ця Резолюція є документом, на підставі якого судді та журналісти, докладатимуть усіх зусиль для здійснення належної координації їх дій, спрямованих на досягнення мети, що встановлена Резолюцією.
Резолюція набуває чинності з моменту її проголошення.

Поширити:

Залишити коментар:

коментар