Важливо

Як за новими правилами перевірятимуть підприємства Кіровоградщини

Ольга Ткаченко
Люблю писати про хороші, мотиваційні, цікаві історії. Пишу про людей, які хочуть і вміють робити важливі речі. Слідкую за оновленнями в сфері реформ і намагаюся писати про складне простими словами)
Контакт: Facebook Telegram

У Державній Службі України з питань праці пройшов семінар, в якому взяли участь посадові особи територіальних Управлінь Держпраці. Йшлося про впровадження постанови Кабінету Міністрів України №295, прийнятої 26 квітня поточного року, в якій визначено новий порядок проведення інспекційних відвідувань інспекторами праці.

Про окремі питання, що стосуються змін, які вводяться для роботодавців в частині проведення перевірок з питань законодавства про працю інформує начальник Управління Держпраці у Кіровоградській області Сергій Подорожний.

Вказаною постановою затверджені Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю.

Такий термін як перевірка з питань законодавства про працю в новому Порядку відсутня. Інспектори матимуть право проводити інспекційні відвідування.

Зміни стосовно підстав для проведення перевірок або інспекційних відвідувань в новому порядку (кому треба чекати на прихід інспектора).

В пункті 5 нового Порядку чітко виписані підстави для проведення інспекційних відвідувань. Це може бути звернення працівників про порушення стосовно них законодавства про працю, звернення фізичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення трудових відносин.

Рішення про проведення інспекційного відвідування повинно бути прийнято керівником органу контролю, а саме з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийнятим за результатами аналізу інформації, отриманої із ЗМІ або інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством, та джерел, зазначених у підпунктах 1, 2, 4—7 пункту 5 Порядку.

Повний перелік підстав для інспекційного відвідування міститься в Порядку. Однак слід зазначити, що інспектору праці заборонено розголошувати джерело будь-якої скарги, доведеної до їх відома, на недоліки або порушення і повідомляти об’єкту відвідування або його представнику про те, що відвідування було проведене у зв’язку з отриманням такої скарги.

Згідно з новим Порядком інспектор також повинен повідомити об’єкт відвідування або уповноважену ним посадову особу про проведення інспекційного відвідування. Однак, про проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин інспектор праці повідомляє об’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі, якщо тільки він не вважатиме, що таке повідомлення може завдати шкоди інспекційному відвідуванню.

Права інспектора при проведенні інспекційного відвідування? Які документи він повинен пред’явити.

Всі права та обов’язки інспектора чітко прописані в Порядку. Наприклад, під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин за наявності підстав, визначених пунктом 5 цього Порядку, самостійно і в будь-яку годину доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;

Інспектор праці має право наодинці або у присутності свідків ставити керівнику або працівникам об’єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та письмові пояснення.

Вимога інспектора праці про надання суб’єктом відвідування для ознайомлення документів або їх копій чи витягів з документів, пояснень, доступу до приміщень, організації робочого місця, внесена в межах повноважень, є обов’язковою для виконання.

Відповідно до пункту 8 Порядку під час проведення інспекційного відвідування інспектор праці повинен пред’явити суб’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі лише своє службове посвідчення, яке зареєстроване реєстрі Мінсоцполітики.

Інспектору праці заборонено:

розглядати та перевіряти питання, яке є предметом розгляду в суді або щодо якого набрало законної сили рішення суду,

перевіряти своєчасність, правильність і повноту виконання рішень суду.

виступати посередниками, арбітрами чи експертами під час розгляду індивідуальних або колективних трудових спорів;

підміняти працівників об’єкта відвідування під час проведення розрахунків або перерахунків розмірів належних працівникам коштів,

готувати висновки про відповідність або невідповідність нормативних актів об’єкта відвідування вимогам нормативно-правових актів з метою їх подальшого передання працівникам (у тому числі звільненим), іншим особам чи органам.

Заходи впливу, що вживатимуться інспекторами за результатами інспекційних відвідувань.

За наявності порушень трудового законодавства, які зафіксовані в акті інспекційного відвідування, інспектор праці вносить припис. У разі виконання припису у встановлені в ньому термін, заходи до притягнення об’єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності не вживаються.

Однак, якщо виявлені порушення стосуються використання праці неоформлених працівників, несвоєчасної та не у повному обсязі виплати заробітної плати, недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці , заходи по притягненню посадових осіб об’єкта відвідування до відповідальності вживаються одночасно із врученням припису, незалежно від факту усунення виявлених порушень у ході інспекційного відвідування або невиїзного інспектування.

Начальник Управління Держпраці наголошує роботодавцям уважно вивчити новий Порядок та ще раз перевірити самостійно чи дотримуються працівники вимог трудового законодавства. Адже у разі виявлення, наприклад, порушення в частині невиплати працівникам заробітної плати за роботу в нічний або надурочний час до суб’єкта господарювання можуть бути застосовані фінансові санкції в розмірі 32000 грн. за кожного працівника, щодо якого скоєно дане порушення. При цьому факт усунення порушення під час інспекційного відвідування не є підставою для ненакладення штрафних санкцій.

З усіх питань законодавства про працю, які виникають у роботодавців, можна звернутися до Управління Держпраці у Кіровоградській області для отримання консультативної допомоги за адресою м. Кропивницький, вул.Дворцова, 24. або за телефонами 24-68-67, 24-38-69, 24-29-59.

Поширити:

Залишити коментар:

коментар