Важливо

Кіровоградський науковець створив англо-український словник економічних термінів

Ольга Ткаченко
Люблю писати про хороші, мотиваційні, цікаві історії. Пишу про людей, які хочуть і вміють робити важливі речі. Слідкую за оновленнями в сфері реформ і намагаюся писати про складне простими словами)
Контакт: Facebook Telegram

“Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорія та проблематики” – саме таку назву має дидактичний довідник за авторством кіровоградського вченого, письменника та викладача Романа Яковенка. Посібник витримав вже друге видання, ще в 2006 році отримавши гриф „Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”, і враховує всі недоліки попереднього накладу. В чому ж полягає цінність такого видання?

Запропонований широкому загалу читачів посібник започатковує принципово новий підхід до інтегрованого засвоєння економічних знань та англійської мови. Словник складається з трьох частин: основної, додаткової та контрольної. Основна частина складається з двох розділів – тлумачного англо-українського словника та словника українсько-англійського, в якому тлумачення не наводяться. Додаткова частина допоможе ліпше засвоїти подану інформацію, продемонструє приклади застосування деяких слів у загальному, не лише економічному, контексті, наочніше та детальніше наведе той матеріал, який цього потребує. Умовно, основну та додаткову частини можна поєднати в навчальний розділ, контроль за рівнем засвоєння якого покладено на третю, контрольну частину. Вона містить у собі завдання різних рівнів складності, що можуть бути класифіковані також за методами їх розв’язання: графічними, математичними, аналітичними, емпіричними тощо, або шляхом їх комбінування.

Посібник містить у собі 1023 слова, словосполучення та абревіатури. Поряд із загальновизнаними тлумаченнями економічних термінів, посібник містить сучасну проблематику економіки України, зокрема її регіонального сектору, визначену в науковій та періодичній літературі.

Словник подає консервативне „класичне” написання англійських слів, таким чином зберігаючи природну лінгвістичну вишуканість, на відміну від більш поширених „американських” спрощених варіантів. При цьому „американські” приклади написання наводяться поруч або в дужках для спрощення користування американською літературою та мережею „Internet”.

Дидактична цінність словника полягає в тому, що при роз’ясненні економічного змісту одного терміну, наводяться посилання й на інші терміни, що дозволяє ширше охопити тематичний зміст визначеного напрямку.

Запропоноване видання містить у собі не лише суто економічні терміни, а й слова, що часто використовуються при розгляді або характеристиці економічних явищ чи процесів. При цьому в дужках додається приклад економічного терміну, з яким воно може вживатись. Також наводяться стійкі словосполучення, що використовуються в сучасній діловій мові.

Якщо наведене слово має декілька значень, то першим наводиться його економічне значення або значення, більш наближене до економічної лексики. Тому читач зможе відкрити для себе „нове”, економічне значення добре знайомого англійського слова. В деяких випадках неекономічні трактування термінів не подаються.

Використовувати посібник можна і як звичайний україномовний довідник. Для цього треба знайти потрібне українське слово в українсько-англійському розділі, виписати або запам’ятати його англійський аналог, знайти його в основній частині і після цього скористатись його тлумаченням.

Словник можна використовувати як при вивченні економічних дисциплін, так і англійської мови. Він стане в нагоді як студентам економічного й бізнесового спрямувань, так і усім іншим, а також особам, що бажають розширити коло своїх теоретико-прикладних знань.

З посібником можна ознайомитись на кафедрі економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики Кіровоградського національного технічного університету.

Поширити:

Залишити коментар:

коментар