Важливо

Порядок видачі документів, що посвідчують тимчасову непрацездатність

Листок непрацездатності — це багатофункціональний документ, який є підставою для звільнення від роботи у зв’язку з непрацездатністю та з матеріальним забезпеченням застрахованої особи в разі тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів (Наказ МОЗ України, Мінпраці України, Фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України “Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності”  від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406).

Правове регулювання:
Наказ МОЗ України “Про затвердженя Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчуються тимчасову непрацездатність громадян” від 13.11.2001 № 455.

 Який документ засвідчує тимчасову непрацездатність працівників?
Тимчасова  непрацездатність  працівників  засвідчується листком непрацездатності.

 Хто має право на отримання документів, що посвідчують тимчасову непрацездатність?
Листок непрацездатності має право видаватись:

  • громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, які проживають  в  Україні  і  працюють  на  умовах трудового  договору  (контракту)  на підприємствах,  в установах і організаціях незалежно від форм власності та господарювання або  у фізичних   осіб,   у   тому   числі   в   іноземних  дипломатичних представництвах та консульських установах;
  • особам, обраним на виборні посади до органів державної влади, місцевого самоврядування та інших органів, у  тому  числі громадських організацій;
  • членам колективних підприємств, сільськогосподарських та інших виробничих кооперативів;
  • особам, які забезпечують себе роботою самостійно (особи, які займаються підприємницькою, адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з одержанням доходу безпосередньо  від цієї  діяльності,  в  тому числі члени творчих спілок,  творчі  працівники,  які  не  є  членами  творчих спілок);
  • громадянам України,  які   постійно   проживають на території   України  та  працюють  на  умовах  трудового  договору (контракту)  за  межами  України  і  не  застраховані  в   системі соціального страхування країни, в якій вони перебувають.

 Де можна отримати листок непрацездатності?
Листок непрацездатності видають за місцем проживання або роботи. У разі якщо тимчасова непрацездатність настала поза постійним місцем проживання й роботи працівника або працівник проходив стаціонарне лікування поза постійним місцем проживання, то листок непрацездатності обов’язково засвідчується підписом головного лікаря і круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу.

 Який порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність?
Порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність складається з наступних етапів:

  • особистий огляд хворого лікуючим лікарем (фельдшером), про що робиться відповідний запис у медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого з обгрунтуванням тимчасової непрацездатності;
  • видача листка непрацездатності лікуючим лікарем (фельдшером) при пред’явленні паспорта  чи іншого документа,  який засвідчує особу непрацездатного і не може бути платною послугою в закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності.

 Протягом якого терміну видається листок непрацездатності?
Листок непрацездатності у разі захворювання,  травми,  в тому числі й побутової, видається   в день установлення непрацездатності, крім випадків лікування в стаціонарі. Особам, які звернулися за медичною допомогою та визнані непрацездатними по  завершенні робочого дня, листок непрацездатності  може  видаватись, за їх згодою, з наступного календарного дня.

У разі лікування в  стаціонарі  листок  непрацездатності видається  лікуючим  лікарем  спільно  з завідувачем відділення за весь період стаціонарного лікування. У разі  потреби  продовження лікування  в амбулаторних умовах листок непрацездатності може бути продовжено  на  термін  до  3  календарних  днів з обов’язковим обгрунтуванням у медичній карті стаціонарного хворого та витягу з неї.

Чи видається листок непрацездатності, коли особа звернулась до медичного закладу за консультацією?
Особам,  які самостійно  звернулись  по консультативну допомогу,  видається довідка довільної форми за підписом лікуючого лікаря, засвідченим печаткою лікувально-профілактичного закладу, з обов’язковим зазначенням часу проведеної консультації. Тобто листок непрацездатності в даному випадку не видається.

 

                                                                                                                                                             Ірина Марчук, адвокат

 Ця стаття несе виключно інформаційний характер та не може розглядатись як надання консультації у конкретній справі. За отриманням допомоги потрібно звертатись до адвокатів/юристів.

Поширити:

Залишити коментар:

коментар