Важливо

КНТУ шукає викладачів

Ольга Ткаченко
Люблю писати про хороші, мотиваційні, цікаві історії. Пишу про людей, які хочуть і вміють робити важливі речі. Слідкую за оновленнями в сфері реформ і намагаюся писати про складне простими словами)
Контакт: Facebook Telegram

Кіровоградський національний технічний університет відповідно до Закону України «Про вищу освіту» оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

По кафедрі загального землеробства

Викладача – 1 ( 0,5 ставки).

Основні вимоги до претендента: вища освіта зі спеціальності «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва»; науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 050511 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»; наявність науково-педагогічного стажу; наявність наукових праць та патентів не менше 40; наявність навчальних посібників.

Викладача – 1 (1 ставка)

Основні вимоги до претендента: базова вища освіта з економічної географії; стаж науково-педагогічної роботи не менше 20 років; наявність наукових праць.

По кафедрі сільськогосподарського машинобудування

Доцента – 2 (2 ставки)

Основні вимоги до претендентів: вища освіта за фахом (8.090215 «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва»); науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 050511 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»; вчене звання доцента кафедри сільськогосподарського машинобудування; стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах не менше 7-и років; наявність наукових, навчально-методичних праць та патентів на винаходи.

Професора – 1 (1 ставка)

Основні вимоги до претендента: вища освіта за фахом; науковий ступінь кандидата наук; вчене звання доцента; стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах не менше 20 років; загальна кількість публікацій не менше 50; наявність підготовлених кандидатів наук; видання посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.

По кафедрі міжнародної економіки

Професора – 1 (1ставка)

Основні вимоги до претендента: науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»; стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років у вищих навчальних закладах; вільне володіння англійською мовою для викладання фахових економічних дисциплін.

Старшого викладача – 1 (1 ставка)

Основні вимоги до претендента: науковий ступінь кандидата економічних наук; стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років у вищих навчальних закладах; вільне володіння англійською мовою для викладання фахових економічних дисциплін.

По кафедрі електротехнічні системи та енергетичний менеджмент

Професора – 1 (1 ставка)

Основні вимоги до претендента: науковий ступінь кандидата наук з електротехнічного напряму; вчене звання доцента; стаж науково-педагогічної роботи не менше 30 років; наявність підготовлених кандидатів технічних наук; видання не менше 3-х навчальних посібників з грифом МОН України.

Старшого викладача – 1 (1ставка)

Основні вимоги до претендента: вища освіта за фахом; науковий ступінь кандидата технічних наук; стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах не менше 2 років; спеціалізація в галузі «Енергетичні системи та комплекси».

По кафедрі автоматизації виробничих процесів

Старшого викладача – 1 (0,75 ставки)

Основні вимоги до претендента: вища освіта за спеціальністю магістр з комп’ютеризованих систем управління та автоматики; науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»; стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах не менше 5 років; наявність наукових та навчально-методичних праць за напрямком автоматизації виробничих процесів не менше 10.

Доцента – 1 (0,8 ставки)

Основні вимоги до претендента: вища освіта за фахом; науковий ступінь кандидата наук; вчене звання доцента; стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах не менше 15 років.

По кафедрі програмування та захисту інформації

Старшого викладача – 2 (2 ставки)

Основні вимоги до претендентів: вища освіта за фахом; науковий ступінь кандидата технічних наук; наявність науково-педагогічного стажу за профілем кафедри не менше 7 років; наявність публікацій у фахових виданнях, науково-методичних видань за профілем кафедри не менше 10.

По кафедрі економіки та організації виробництва

Викладача – 1 (0,8 ставки)

Основні вимоги до претендента: вища освіта за фахом; стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах не менше 10 років; наявність наукових праць з даної спеціальності.

По кафедрі металорізальних верстатів та систем

Доцента – 1 (1 ставка)

Основні вимоги до претендента: вища освіта рівня магістра за спеціальністю «Металорізальні верстати та системи»; науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»; вчене звання доцента кафедри металорізальних верстатів та систем; стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах не менше 5 років; наявність не менше 30 наукових, навчально-методичних праць, патентів за профілем кафедри.

Викладача – 1 (1 ставка)

Основні вимоги до претендента: вища освіта рівня магістра за спеціальністю «Металорізальні верстати та системи»; науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»; стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах не менше 2 років; наявність публікацій та патентів не менше 10 за профілем кафедри.

По кафедрі бухгалтерського обліку

Викладача – 1 (0,5 ставки)

Основні вимоги до претендента: вища освіта за фахом; закінчення аспірантури; наявність публікацій не менше 7 ; стаж науково-педагогічної роботи не менше 12 років.

Старшого викладача – 1 (0,5 ставки)

Основні вимоги до претендента: вища освіта за фахом; закінчення аспірантури; кількість публікацій у наукових фахових виданнях не менше 5; стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах не менше 8 років.

По кафедрі технології машинобудування

Старшого викладача – 1 (0,9 ставки)

Основні вимоги до претендента: науковий ступінь кандидата технічних наук; кандидатська дисертація за спеціальністю 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»; стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах не менше 2 років; наявність публікацій у фахових виданнях.

Доцента – 1 (0,9 ставки)

Основні вимоги до претендента: науковий ступінь кандидата технічних наук; кандидатська дисертація за спеціальністю 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»; стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах не менше 4 років; наявність публікацій у фахових виданнях.

По кафедрі економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики

Доцента – 1 (0,6 ставки)

Основні вимоги до претендента: вища освіта за фахом; науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»; стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах не менше 6 років; наявність статей у збірниках, що включені до наукометричних баз.

По кафедрі аудиту та оподаткування

Викладача – 2 (по 0,5 ставки)

Основні вимоги до претендентів: наявність наукових праць, опублікованих у фахових збірниках з питань бухгалтерського обліку та оподаткування; стаж науково-педагогічної роботи не менше 5-ти років. 2.2. Навчальному відділу: 2.1. Забезпечити опублікування тексту оголошення про проведення конкурсу щодо заміщення посад у Кіровоградському національному технічному університеті на офіційному веб-сайті. 2.2. Забезпечити попередній розгляд документів від претендентів на їх відповідність вимогам, передбачених Законом України «Про вищу освіту».

Термін подачі заяв на участь у конкурсі:

 − 1 місяць з дня опублікування оголошення (до 19.08.2016р.);

До заяви на ім’я ректора необхідно додати такі документи:

 − особовий листок з обліку кадрів з фотографією,автобіографію,копії документів про вищу освіту,наукові ступені та вчені звання, копію паспорта, копію трудової книжки.

Документи надсилати на адресу: 25030, м. Кіровоград, проспект Університетський, 8, Кіровоградський національний технічний університет. Телефон для довідок: (0522) 55-92-34.

Поширити:

Залишити коментар:

коментар