Важливо

Вступна кампанія 2016: як стати студентом КДПУ

Ольга Ткаченко
Люблю писати про хороші, мотиваційні, цікаві історії. Пишу про людей, які хочуть і вміють робити важливі речі. Слідкую за оновленнями в сфері реформ і намагаюся писати про складне простими словами)
Контакт: Facebook Telegram

Незабаром розпочнеться найгарячіший період для абітурієнта – вступна кампанія до ВНЗ. Вивчивши особливості кожного вищого навчального закладу, підходить момент розібратися з особливостями вступної компанії цього року.

Тож ми вирішили допомогти з цією проблемою і протягом декількох інтерв’ю розповімо про всі особливості та «таємниці» вступу – пише офіційний сайт КДПУ ім. В. Винниченка.

Медіа-група поспілкувалася з представниками приймальної комісії, щоб дізнатися про головні новини для абітурієнтів.

Розповіла про особливості вступної кампанії у КДПУ ім. В. Винниченка  відповідальний секретар приймальної комісії Юлія Демченко.

– Перш за все, хотілося б нагадати, Зовнішнє незалежне оцінювання, які нововведення та зміни відбулися цього року?

–  Насамперед, хотілося б відзначити, що зовнішнє оцінювання в 2016 р., проходить по зміненим правилам, які були затверджені Колегією МОН та підписані міністром освіти і науки. У 2016 році для вступу до вищого навчального закладу (ВНЗ) абітурієнти подають сертифікати ЗНО лише 2016 року.

Кожен учасник ЗНО  має право скласти тести не більш як із чотирьох навчальних предметів з переліку:

 1. Українська мова і література
 2. Історія України
 3. Математика
 4. Біологія
 5. Географія
 6. Фізика
 7. Хімія
 8. Англійська мова
 9. Іспанська мова
 10. Німецька мова
 11. Російська мова
 12. Французька мова

img-02Зазначу, що обов’язкові предмети для здачі ЗНО в 2016 році  наступні: українська мова та література, іноземна мова, а ось третій предмет математика або історія України, надається на вибір випускника.

Планується, що з 2016 року, буде запроваджено ще одне нововведення – ЗНО загальних навчальних компетентностей, даний тест зможуть здати ті випускники, які закінчили школу більше 5-ти років тому і результати якого можна буде використовувати для вступу у Вузи.

Для усіх випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2016 року результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури зараховуватимуться як оцінки за державну підсумкову атестацію, що визначатимуться на основі кількості балів, набраних за виконання завдань лише з української мови. Як оцінки за державну підсумкову атестацію зараховуватимуться й результати зовнішнього незалежного оцінювання з математики або історії України (період ХХ – початок ХХІ століття).

Для визначення результатів ЗНО-2016 з кожного предмета буде встановлено «пороговий бал»,тобто та кількість тестових балів, яку може набрати мінімально підготовлений абітурієнт. Учасники тестування, які не подолають «поріг», не зможуть використати результат ЗНО з цього предмета для вступу до ВНЗ. Усі абітурієнти, результати яких будуть не нижчими від «порогового бала», отримають оцінку за шкалою 100–200 балів та матимуть право брати участь в конкурсному відборі при вступі на навчання.

 – Який механізм розподілу бюджетних місць в університеті?

–  У 2016 році міняється процедура визначення обсягу місць державного замовлення. Міністерство відмовляється від розподілу бюджетних місць в ручному форматі, натомість кількість місць в університеті буде залежати від минулорічного показника і буде коригуватися в залежності від популярності тієї чи іншої спеціальності серед абітурієнтів з хорошими результатами. Тобто, якщо до якого університету ідуть більшість абітурієнтів з числа тих, хто є найкращими за цією спеціальністю, той університет може отримати більшу кількість місць за цією спеціальністю, якщо слабші абітурієнти, то університет, в такому випадку отримає трохи менше місць.  Це буде сприяти природньому відсіву навчальних закладів, тому що на сьогодні місць в університетах є більше ніж абітурієнтів. Принцип розподілу відповідно до популярності абітурієнтів є нормою закону про вищу освіту, що прийнята  в 2014 році. Це певна зміна, абітурієнти її відчують – на сайті університету вони не побачать чіткої визначеної кількості місць держзамовлень, вони побачать мінімум і максимум, які може набрати університет. Далі все буде залежати наскільки сильні абітурієнти будуть йти до вузу. Звертаю увагу, що це не означає, що якийсь один університет може набрати всіх абітурієнтів на якусь одну дуже популярну спеціальність. Кількість місць на кожну спеціальність  в цілому по країні залишається визначеною, а далі вже буде коригуватися в межах окремих спеціальностей в залежності від популярності серед абітурієнтів.

 – Скажіть будь ласка, кількість бюджетних місць в цьому році більше чи менше ніж у минулому?

– У нас в цьому році випускників шкіл на 15% менше, ніж у минулому року. Очевидно, що в таких умовах збільшення кількості бюджетних було б абсолютно нелогічним,  зважаючи на те , що сьогодні 80% випускників  школи потрапляють до університетів. Але якщо подивитись на статистику, то можна сказати, що можливість вступу на бюджет в цьому році є значно вищою, ніж десять років тому.

– Які основні особливості проведення вступної кампанії? На що треба звернути увагу?

– Міністерством освіти і науки розроблено Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році.

Звертаю увагу  на особливості Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році:

Уперше Умови 2016 та правила прийому до КДПУ ім. В. Винниченка охоплюють ступені молодшого бакалавра та доктора філософії, востаннє передбачено набір на освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти молодшого спеціаліста та спеціаліста.

Набір студентів до ВНЗ на всі ступені (молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії) та освітньо-кваліфікаційні рівні (молодший спеціаліст, спеціаліст) буде здійснюватись за новим єдиним Переліком галузей і спеціальностей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

Закон «Про вищу освіту» передбачає деякі зміни моделі держзамовлення (в межах молодшого бакалавра, бакалавра, магістра та спеціаліста медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямування на основі повної загальної середньої освіти). Згідно з ними МОН визначає загальну кількість бюджетних місць за спеціальностями та спеціалізаціями окремих спеціальностей (наприклад, предметними вчительськими спеціалізаціями спеціальності Середня освіта). Вищі навчальні заклади встановлюють мінімальні та максимальні обсяги вступників, які вони можуть і готові прийняти на умовах держзамовлення з урахуванням Умов 2016. Вступники визначають власні пріоритети у виборі ВНЗ. ЄДЕБО здійснює розподіл вступників по ВНЗ з урахуванням пріоритетів як і у 2015 році.

Тільки в електронній формі подають заяви вступники на молодшого бакалавра, бакалавра, магістра і спеціаліста медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямування на основі повної загальної середньої освіти (крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом). Вони можуть подати до 15 заяв на 5 спеціальностей, на яких передбачено прийом за державні кошти, та визначити їх пріоритетність.

Подання заяв в електронній формі на освітні програми, на яких не передбачається прийому за державні кошти, обмежуватиме не буде.

Усі інші категорії вступників зможуть подавати заяви тільки в паперовій формі. Вони подаватимуть заяви не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж три заяви у кожному з них.

Умовами вступу передбачено, що приймальні комісії прийматимуть від абітурієнтів сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий лише у 2016 році.

Разом з тим, Умовами вступу передбачено, що для конкурсного відбору осіб, які вступають до КДПУ ім. В. Винниченка для здобуття ступеня бакалавра, зараховуватимуться бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з трьох предметів. При цьому один предмет встановлюється на вибір вступника.

Обов’язковим конкурсним предметом у 2016 році буде українська мова та література.

Вага середнього бала документа про повну середню освіту, має становитивід 0 до 10 відсотків конкурсного бала.

Вага бала за конкурс творчих або фізичних здібностей, у разі його проведення, має становитине більш як 25 відсотків конкурсного бала, крім творчого конкурсу при вступі на підготовку за спеціальностями галузей знань “Культура і мистецтво” та “Архітектура та будівництво”, вага бала яких може становити не більше 50 відсотків конкурсного бала.

Вага бала за особливі успіхи або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу може коливатися у межах від 0 до 5 від сотківконкурсного бала.

У межах кожного рейтингового списку вступників за кожною спеціальністю (освітньою програмою, напрямом підготовки) рішенням Кабінету Міністрів України може визначатися гарантований обсяг (до 5 %) місць державного замовлення для пільгових категорій вступників, визначених законом.

Лише за результатами вступних іспитів мають право вступу:

Особи, у яких є захворювання з наступного переліку, через які вони не мали змоги складати ЗНО: Список захворювань.

Брати участь у конкурсі за результатами ЗНО або вступних іспитів (вибирають самі) мають право особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані), після 30 листопада 2015 року та особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби).

За результатами співбесіди можуть бути зараховані особи:

 • які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протестув Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, та звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 р. по 30 квітня 2014 р.;
 • визнані інвалідами війни.

Також Умови прийому та правила прийому до КДПУ ім. В. Винниченка не передбачають участі в конкурсному відборі абітурієнтів за цільовим направленням чи формування відповідних рейтингових списків вступників. Цільовий прийом до вищих навчальних закладів скасовується.

Змінився розклад вступної кампанії. Зокрема на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти:

 • початок прийому заяв та документів – 11 липня;
 • завершення прийому заяв і документів від осіб, які проходять співбесіди, іспити,творчі конкурси – 20 липня,їх проведення – 21 – 27 липня;
 • завершення прийому заяв і документів від осіб, які вступають на основі ЗНО – 27 липня;
 • оголошення рекомендацій на місця держзамовлення – 1 серпня;
 • зарахування вступників за державним замовленням – 6 серпня;
 • зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 12 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування на «бюджет» (рейтингові списки оприлюднюються до 12 години 01 серпня) повинні подати оригінали документів до 18.00 години 05 серпня; на платне навчання – не пізніше 10 серпня.

Зарахування на «бюджет» відбудеться до 12.00 години 06 серпня;на платне навчання – не пізніше 12 серпня.

–  Ваші поради, що робити, коли дитина не може зрозуміти, потрапить вона на бюджет, а якщо потрапить, то на якому етапі?

– Цього року я багато спілкуюсь з батьками і абітурієнтами якраз  стосовно цього питання. Багато питань також стосується пріоритетності заяв. Тут треба не боятися ставити першим пріоритетом ту спеціальність, той навчальний заклад, куди дитина більше всього хоче вступити. Справа в тому, що якраз для цього пріоритетність і потрібна.  Якщо дитина хоче на якусь конкретну спеціальність, конкретний заклад, то не залежно від набраного балу, вона повинна ставити пріоритет один. Якщо вона туди не проходить , вона попадає на другий, на третій.  І не потрібно боятися.

–  Яким чином між собою корелюється система пріоритетів і  нова система розподілу бюджетних місць? Як зрозуміти, що не тільки потрапиш до цього вузу, але й зможеш навчатися на бюджеті?

– Система пріоритетності задумана для того, щоб абітурієнт  зміг отримати найкраще місце з числа тих на які він може потрапити на бюджет, тому не варто боятися першим ставити найбільш омріяний університет. Якщо за конкурсом ти туди не пройдеш, тому що буде вичерпано кількість  місць державного бюджету, тобі запропонують інший варіант. Система може запропонувати тобі 15 пріоритет, але ти зможеш перевірити, що твої вступні бали за першими 14 пріоритетами  були нижчими ніж в інших абітурієнтів і саме тому ти туди не потрапив. І ще одна невелика порада абітурієнтам, відповідно до нового законодавства ще минулого року це діяло і продовжує діяти в цьому році  університети можуть встановлювати коефіцієнти для різних сертифікатів ЗНО Тому варто подивитися як формується конкурсний бал університету і зрозуміти, що твоя можливість вступити буде вищою там, де вищий коефіцієнт для того сертифікату, де  в тебе вищий бал. Якщо в тебе хороші бали з фізики, то треба обирати  ту спеціальність, той університет де фізика має вищий коефіцієнт у загальному конкурсі.

Інформацію надано медіа групою “Університетський меридіан”

Поширити:

Залишити коментар:

коментар