Важливо

Кіровоградський педуніверситет оновлюється – є вільні вакансії

Світлана Листюк
Журналістка
Світлана Листюк
Журналістка

Згідно із Законом України “Про вищу освіту” та “Порядком обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка” оголошується конкурс на заміщення таких вакансій:

кафедра історії України: на посаду завідувача кафедри — 1;

кафедра практики германських мов: на посаду завідувача кафедри — 1;

кафедра фізики та методики її викладання: на посаду доцента кафедри — 1;

кафедра правознавства: на посаду доцента кафедри — 1;

кафедра германської філології (секція німецької філології): на посаду доцента кафедри — 1;

кафедра біології та методики її викладання: на посаду доцента кафедри — 1;

кафедра теорії та методики олімпійського та професійного порту: на посаду доцента кафедри — 1;

кафедра видавничої справи та редагування: на посаду доцента кафедри — 1;

кафедра історії України: на посаду доцента кафедри — 1.

кафедра інформатики: на посаду викладача кафедри — 1.

Умови конкурсу:

– на посаду завідувача кафедри — наявність наукового ступеня та / або вченого / почесного звання відповідно до профілю кафедри, стажу науково-педагогічної / практичної роботи не менше 5-ти років;

– на посаду доцента — наявність наукового ступеня / почесного звання відповідно до профілю кафедри, стажу науково-педагогічної / практичної роботи, опублікованих наукових та навчально-методичних праць (відповідно до ліцензійних вимог);

– на посаду викладача – наявність повної вищої освіти відповідно до профілю кафедри.

Для участі в конкурсі претендент, який не працював в КДПУ ім. В. Винниченка, подає до відділу кадрів університету такі документи: заяву про участь у конкурсі, написану власноруч; особовий листок з обліку кадрів; засвідчені згідно з вимогами законодавства України копії дипломів про вищу освіту, наукові ступені, вчені звання; список наукових та навчально-методичних праць; документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років.

Претендент на науково-педагогічну посаду, який працював в КДПУ ім. В. Винниченка, подає такі документи: заяву про участь в конкурсі, написану власноруч; список наукових та навчально-методичних праць; звіт про роботу за попередній період.

Термін подання заяв та документів — 1 місяць із моменту публікації оголошення.

Адреса подання документів: відділ кадрів КДПУ ім. В. Винниченка (каб. 202 корпусу № 5), вул. Шевченка, 1, м. Кіровоград, 25006. Тел.: (0522) 22-36-92.

КДПУ ім. В.Винниченка: вул. Шевченка, 1, м. Кіровоград, 25006, тел.: (0522) 22-18-34, факс: (0522) 24-85-44.

Поширити:

Залишити коментар:

коментар