Важливо

Що таке мікориза?

© ukr.media

Мікориза – це симбіоз між грибом і кореневою системою рослин. Формування мікоризи є взаємовигідним  як для гриба, так і для рослини. Рослина надає мікоризним грибам вуглеводи, вуглекислий газ, за потребою ─ кисень, а гриб натомість надає рослині дозоване та збалансоване живлення, здійснює гормональну регуляцію, а також  захищає від патогенів.

green plant sprouting at daytime

Мікоризні препарати мають комплексний позитивний вплив на розвиток рослин, покращують забезпечення рослин азотом, калієм, фосфором, а також мікроелементами (Cu, Fe, Mn, та ін.) з ґрунту, збільшують поверхню всмоктування кореневої системи. Підтверджено, що інфікування рослин мікоризними грибами підвищує активність енергетичних процесів у клітинах рослин. Активізується фотосинтез, в результаті збільшення кількості хлорофілу, площі листкової поверхні, швидкості фіксації СО2, а також посилення відтоку асимілянтів у корені.

Згідно з даними науковців, мікориза стимулює підвищення врожайності сільськогосподарських культур та захищає їх від кореневих патогенів завдяки дії двох механізмів. Перший – усунення патогенів шляхом синтезу антибіотиків або конкуренції за субстрат; другий – підвищення стійкості  рослини-господаря до несприятливих умов навколишнього середовища. Гриби мікоризи впливають на кількість і якість кореневих ексудатів, а це формує певне мікробне угруповання ризосфери. В зоні мікоризосфери кількість бактерій зростає вдвічі, актиноміцетів – майже у 10 разів, проте чисельність грибів — патогенів зменшується.

Мікофренд® – це мікоризоутворюючий біопрепарат, розроблений фахівцями БТУ-ЦЕНТР.

Мікофренд® створений на основі мікоризоутворюючих грибів Glomus VS та Trichoderma Harzianum. Для активного утворення мікоризи препарат містить мікроорганізми: Streptomyces sp., Pseudomonas, Fluorescens та фосфатмобілізуючі бактерії: Bacillius Megaterium var. phosphaticum, Bacillus Subtilis, Bacillus Muciloginosus, Enterobacter  sp. Загальне  число життєздатних клітин (1,0 – 1,5)×108 КУО/мл. Біопрепарат містить також біологічно активні речовини: фітогормони, вітаміни, фунгіцидні речовини та амінокислоти.

За застосування мікоризоутворюючого препарату Мікофренд® відбувається активне заселення кореневої та прикореневої зони мікоризоутворюючими грибами та сапрофітними ризосферними бактеріями, синтез природних антибіотичних речовин заселеними грибами і бактеріями, посилення коренеутворення та розвиток здорової кореневої системи, захист від збудників кореневих гнилей, збільшення площі поглинання кореневою системою елементів живлення і вологи з ґрунту за рахунок розвитку мікоризи,забезпечення вітамінами, фітогормонами, амінокислотами, а також збалансованим мінеральним живленням (азот, фосфор, калій, кальцій і. т. д).

Поширити:

Залишити коментар:

коментар