Важливо

Державі від народу: про нові й оновлені податки

Світлана Листюк
Журналістка
Світлана Листюк
Журналістка

Кіровоградська ОДПІ звертає увагу, що Закон України № 71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи» підписаний Президентом і опублікований в “Голосі України” 31 грудня 2014 р. Таким чином, уже 1 січня 2015 року він набув чинності.

Серед основних змін, внесених цим Законом:

1. Скорочено кількість податків та зборів. Так, до загальнодержавних податків належать:• податок на прибуток підприємств;• податок на доходи фізичних осіб;• податок на додану вартість;• акцизний податок;• екологічний податок;• рентна плата;• мито.

До місцевих податків належать податок на майно та єдиний податок, а до місцевих зборів – збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір.

Місцеві ради обов’язково установлюють єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю). Окрім того, місцеві ради в межах повноважень вирішують питання щодо встановлення податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) та встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору.

Установлення місцевих податків та зборів, не передбачених ПКУ, забороняється.

2. Податок на прибуток. Розділ ІІІ «Податок на прибуток підприємств» викладено в новій редакції. Зокрема, уточнено, що об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно НП(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.

Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухобліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 млн грн, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років). Такий платник податку може прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату не більше одного разу протягом безперервної сукупності років, в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про це слід зазначити у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років.

Якщо у платника, який прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового результату, в будь-якому наступному році річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухобліку за останній річний звітний (податковий) період перевищує 20 млн грн, такий платник визначає об’єкт оподаткування починаючи з такого року шляхом коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці.

Основна ставка податку на прибуток не змінилася і становить 18%.

3. Податок на доходи фізосіб. Встановлено такі ставки ПДФО:

– 15% – якщо база оподаткування для місячного оподатковуваного доходу не перевищує 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати,встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (на 1 січня 2015 – 12180 грн);

– якщо база оподаткування в календарному місяці перевищує 10-кратний розмір мінімальної зарплати, до суми такого перевищення застосовується ставка 20 %.

Також вводиться оподаткування так званих пасивних доходів, зокрема, дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, що виплачуються інститутами спільного інвестування – 20 % ;

– 5 %- для доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами – платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування).

4. Податок на додану вартість. Збільшено «поріг» обов’язкової реєстрації суб’єкта господарювання платником ПДВ до 1 млн грн ( раніше – 300000 грн).

Окрім того, передбачено тестовий режим застосування електронної системи адміністрування ПДВ з 1 лютого до 1 липня 2015 року.

У розділі ХХ «Перехідні положення» уточнено, що з 1 лютого 2015 року реєстрації в ЄРПН підлягають всі податкові накладні та Розрахунки коригування (у тому числі які не надаються покупцю, виписані за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування) незалежно від розміру ПДВ в одній податковій накладній/розрахунку коригування.

5. Спрощена система оподаткування. Зменшено кількість груп платників єдиного податку з 6-ти до 4-х:

перша група – фізособи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень (раніше – 150000 грн);

друга група – фізособи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; а обсяг доходу не перевищує 1500000 грн (раніше – 1000000 грн);

третя група – фізособи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юрособи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20000000 грн;

четверта група – сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка с/г товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 %.

Платники єдиного податку другої і третьої (фізичні особи-підприємці) груп при здійсненні діяльності на ринках, при продажу товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі, а також платники єдиного податку першої групи не застосовують реєстратори розрахункових операцій.

6. Військовий збір. Продовжено дію військового збору до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України. Уточнено також, що об’єктом оподаткування військовим збором є усі доходи, визначені статтею 163 ПКУ.

7.Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в т.ч. його частка. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в т.ч. його часток. Фізичні особи будуть сплачувати податок якщо :

– квартира/квартири незалежно від їх кількості перевищує 60 кв.метрів;

– житловий будинок/будинки незалежно від їх кількості перевищує 120 кв.метрів;

– у разі одночасного перебування у власності квартири/квартир та житлового будинку/будинків- 180 кв.метрів.

Ставки податку встановлюються рішенням сільської,селищної або міської ради у розмірі, що не перевищує 2 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр.

Сплачується податок за місцем розташування об’єкта. Фізичні особи можуть сплачувати податок протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення, у сільській та селищній місцевості через каси сільських ( селищних) рад за квитанцією про прийняття податків, юридичні особи-авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом.

8.Транспортний податок.

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль. Для фізичних осіб податок обчислюється контролюючим органом (ДФС) на підставі даних, які до 1 квітня 2015 року надаються органами внутрішніх справ. Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку з транспортних засобів, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом до 1 липня звітного року за місцем проживання (реєстрації) платника. Фізичні особи сплачують податок протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення за місцем реєстрації транспортних засобів.

Юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Юридичні особи сплачують податок авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом.

Прес-служба Кіровоградської ОДПІ

Поширити:

Залишити коментар:

коментар