Важливо

Безробітних Кіровоградщини навчатимуть за рахунок Фонду соціального страхування

Ольга Ткаченко
Люблю писати про хороші, мотиваційні, цікаві історії. Пишу про людей, які хочуть і вміють робити важливі речі. Слідкую за оновленнями в сфері реформ і намагаюся писати про складне простими словами)
Контакт: Facebook Telegram

Кіровоградський обласний центр зайнятості оголошує пропроведення відбору навчальних закладів  для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на 2016 рік.

З метою створення оптимальних умов для раціонального використання коштів Фонду загальнообов’язкового  державного соціального страхування України на випадок безробіття,  Кіровоградський обласний центр зайнятості у відповідності  до п.4  Порядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 16.05.2013 року № 269 (зі змінами), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.05.2013 року за №843/23375 повідомляє про проведення відбору професійно-технічних та вищих навчальних закладів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання (далі навчальний заклад), які надають платні освітні послуги з організації професійного навчання  зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання на 2016 рік. Перелік професій (спеціальностей, напрямів або галузей знань), за якими планується організація професійного навчання зареєстрованих безробітних в 2016 році, згідно  додатку № 1.

Прогнозована чисельність слухачів з числа зареєстрованих безробітних, які будуть проходити професійне навчання та потребуватимуть місць для проживання,  орієнтовно – 6,9 тис. осіб  та 25 осіб відповідно.

Пропозиції (в довільній формі) про участь у відборі навчальних закладів для організації професійного навчання  зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання (далі – відбір) приймаються з 08-00 години 30.11.2015 року до 12-00 години 17.12.2015 року за адресою:  м. Кіровоград, вул. Василини 12, Кіровоградський обласний центр зайнятості, каб. 104. Поштова адреса: 25015 м. Кіровоград, вул. Василини 12, Кіровоградський обласний центр зайнятості.

Навчальні заклади – учасники відбору, мають право замінити, відкликати ці документи або внести до них зміни до 12-00  години 17 грудня 2015 року.

Документи, які додаються до пропозиції на участь у відборі, повинні мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів, усі документи (за винятком оригіналів) повинні бути завірені належним чином.

Документи вкладаються в окремий конверт з написом: «На відбір навчальних закладів», який запечатується, скріплюється печаткою навчального закладу та надсилається або подається до Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Для участі у відборі навчальні заклади подають пропозиції про участь у відборі разом з такими документами:

  1. Копії ліцензій для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою окремою професією (спеціальністю, напрямом або галуззю знань); копію сертифіката про акредитацію навчального закладу (спеціальності) і додатка до нього чи у разі наявності – копію свідоцтва про атестацію з додатками.
  2. Кошториси витрат на професійне навчання за окремими професіями (спеціальностями, напрямами або галузями знань), складені відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року №736/902/758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за №1196/18491, для прогнозованої кількості слухачів у групі 15 осіб.
  3. Інформація про наявність (відсутність) гуртожитку або місць для забезпечення проживання безробітних у гуртожитках інших навчальних закладів, умови проживання та їх відповідність санітарним нормам, встановленим законодавством.
  4. Кошторис витрат на проживання одного слухача на добу (за наявності гуртожитку або місць для забезпечення проживання безробітних у гуртожитках інших навчальних закладів), складений відповідно до законодавства.
  5. Інформація про наявність матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення (кабінетів, лабораторій, навчальних майстерень, їх обладнання, комплексного методичного забезпечення навчального процесу, педагогічних кадрів, які будуть здійснювати професійне навчання безробітних, із зазначенням їх складу), баз для проведення виробничої практики.

Пропозиції мають містити інформацію про забезпечення повного виконання робочих навчальних планів і програм, відповідність матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення, умов проживання у гуртожитку вимогам законодавства.

Критеріями прийнятності навчальних закладів – претендентів на участь у відборі є подання всіх документів, визначених пунктами 1 – 5 цього оголошення, відповідність матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення для здійснення повного виконання робочих навчальних планів і робочих навчальних програм, умов проживання у гуртожитку (за наявності гуртожитку або місць для забезпечення проживання безробітних у гуртожитках інших навчальних закладів) вимогам законодавства.

Засідання Комісії для проведення розкриття пропозицій навчальних закладів   відбудеться  17 грудня 2015 року о 14-00 годині за адресою: 25012 м. Кіровоград, вул. Василини, 12, Кіровоградський обласний центр зайнятості, каб. № 32.  Телефон для довідок  22-45-01.

У процедурі розкриття конвертів з пропозиціями навчальних закладів можуть брати участь представники навчальних закладів, що подали пропозицію на участь у відборі. Участь не є обов’язковою та не впливає на результати відбору.

Комісія відхиляє пропозицію навчального закладу у разі, якщо: подані документи не відповідають вимогам пунктів 1 – 5 цього оголошення, навчальний заклад не відповідає критеріям прийнятності, визначеним цим оголошенням, пропозиція навчального закладу надійшла після закінчення строку подачі пропозицій про участь у відборі, зазначеного в оголошенні.

За результатами розгляду поданих документів Комісія, враховуючи вартість навчання, матеріально-технічне, навчально-методичне та кадрове забезпечення, місце розташування навчального закладу, приймає рішення про відбір одного чи декількох навчальних закладів за окремими професіями (спеціальністю, напрямом або галуззю знань), які забезпечать професійну підготовку або перепідготовку, підвищення кваліфікації для зареєстрованих безробітних, проживання (за наявності гуртожитку або місць для забезпечення проживання безробітних у гуртожитках інших навчальних закладів) таких безробітних відповідно до чинного законодавства.

Навчальні заклади будуть ознайомлені з результатами відбору протягом 10 робочих днів з дня прийняття Комісією відповідного рішення.

Рішення Комісії є підставою для укладання договорів з навчальними закладами про професійне навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання.

Телефон для довідок:  код (0522) 22-45-01., факс (0522) 24-55-75; 32-28-41.

Перелік професій (спеціальностей, напрямів або галузей знань), за якими планується організація професійного навчання зареєстрованих  безробітних в 2016 році _можна переглянути тут id=7230

За матеріалами відділу організаційної та інформаційної роботи Кіровоградського обласного центру зайнятості 

Поширити:

Залишити коментар:

коментар

Будьте першим, що прокоментував

Залишити коментар

Адреса вашої електронної пошти не буде опублікована.


*